Temasek Polytechnic

Name of Book Prize
The Singapore Mathematical Society Book Prize for Engineering Mathematics

Criteria
Engineering School student with the best average score for Engineering Mathematics 1, 2 and 3.

Past winners

2000Lee Hui Fen
2001Lui Hoi Shun Antony
2002Zhao Yang
2003Liao Xiao Jiao
2004Liu Chang
2005Yuan Ran Dong
2006Zhao Keyu
2007Aincaran Kanagasabai
2008Feng Jiani
2009Liu Li Li
2010Wang Shuai
2011Min Lingduo
2012Chen Long
2013Gu Bin
2014Chen Zhihuan
2015Chiang Jun Siang
2016Teo Wei Wen
2017Ng Etek